MỤC TIÊU

Tại UPSA, chúng tôi lấy con người làm trọng tâm của mọi hoạt động và đồng hành trong từng khoảnh khắc trong cuộc sống.

Tại UPSA, chúng tôi lấy con người làm trọng tâm của mọi hoạt động và đồng hành trong từng khoảnh khắc trong cuộc sống.

Định hướng của UPSA năm 2020

Chúng tôi chọn và tin tưởng tuyệt đối vào những gì mình đã cam kết Lịch sử đã chứng minh điều đó. Hiện tại và tương lai đang chờ đợi chúng ta ở phía trước.

Chúng tôi tin tưởng công ty sẽ mang lại từng hành động ý nghĩa, luôn “làm tốt và làm tốt hơn nữa”.

Bản chất nằm trong quá khứ, ở chính nguồn gốc của UPSA, là những gì đã được thể hiện trong hôm nay.

Những gì chúng tôi mang đến là duy nhất và chỉ có ở UPSA.

Đây là lý do của chúng tôi để tồn tại.

CHÚNG TÔI TIN VÀO CON NGƯỜI VÀ CON NGƯỜI

CHÚNG TÔI TIN VÀO CON NGƯỜI VÀ CON NGƯỜI

Chúng tôi tin tưởng vào sự cần thiết tuyệt đối để hành động vì nhân loại trong mọi lúc.

Chúng tôi quan tâm đến từng bệnh nhân, từng nhân viên, từng đối tác. Chúng tôi là người bạn đồng hành với những khoảnh khắc trong cuộc sống, trong suốt cuộc đời.

Đó là linh hồn của UPSA.

CHÚNG TÔI XÂY DỰNG SỰ TIN CẬY

CHÚNG TÔI XÂY DỰNG SỰ TIN CẬY

Sức khỏe – là cam kết của chúng tôi với nhân viên, đới với bệnh nhân của chúng tôi, đối tác của chúng tôi, hệ sinh thái của chúng tôi và xa hơn nữa, đối với xã hội.

Chúng tôi không thỏa hiệp về an toàn và chất lượng. Chúng tôi nuôi dưỡng mối liên kết, yêu cầu và sự chân thành để tất cả các thành viên hoàn toàn tin tưởng vào chúng tôi.

Và sự tin tưởng này điều bắt buộc.

CHÚNG TÔI LẮNG NGHE MONG ĐỢI CỦA MỌI NGƯỜI

CHÚNG TÔI LẮNG NGHE MONG ĐỢI CỦA MỌI NGƯỜI

Định hướng của UPSA năm 2020

Lắng nghe là tư thế hướng dẫn hành động, các cuộc thảo luận và các mối quan hệ của chúng ta.

Chú ý đến lời nói và nhu cầu của người khác là nền tảng lành mạnh trong bất kỳ sự hợp tác nào dựa trên sự tương quan lẫn nhau.

Đây là lý do của chúng tôi để tồn tại.

CHÚNG TÔI NÓI SỰ THẬT

CHÚNG TÔI NÓI SỰ THẬT

Chúng tôi tin vào các phẩm chất của việc nói sự thật: từ ngữ gắn liền với các hành vi, từ đó gọi tên và diễn đạt, đơn giản nhưng chính xác.

Chúng tôi biết sự ngờ vực có thể đề cập đối với ngành của chúng tôi. Chúng tôi trả lời họ bằng sự rõ ràng và minh bạch.

Đây là lý do của chúng tôi để tồn tại.

CHÚNG TÔI ĐẶT NỀN MÓNG CHO KIẾN THỨC CỦA MÌNH TỪ ĐỊA PHƯƠNG

CHÚNG TÔI ĐẶT NỀN MÓNG CHO KIẾN THỨC CỦA MÌNH TỪ ĐỊA PHƯƠNG

Định hướng của UPSA năm 2020

UPSA có kĩ năng chuyên biệt, trình độ cao được tiến hành bởi những con người mang niềm tin trong tim mình. UPSA là một trang thông tin liên kết chặt chẽ với Made in France. UPSA là câu chuyện của một khu vực, của vùng Agen. UPSA là sự bảo vệ của người dân địa phương trên quy mô quốc tế.

Trong mỗi khu vực địa lý, chúng tôi đúc kết niềm tin với các đối tác để xây dựng mới một mạng lưới nơi mọi người cùng phát triển.

CHÚNG TÔI LÀ MỘT THÀNH VIÊN TRONG HỆ SINH THÁI

CHÚNG TÔI LÀ MỘT THÀNH VIÊN TRONG HỆ SINH THÁI

Chúng tôi xây dựng mô hình kinh doanh có trách nhiệm với xã hội và môi trường.

Chúng tôi tin tưởng vào cam kết công ty, tích cực tham gia hoạt động trên từng địa bàn, ngành nghề, đất nước, hành tinh chúng ta.

Với tư cách là một tác nhân kinh tế xã hội, chúng tôi không có kế hoạch hành động gì khác hơn là cho và cùng với.

Powered by Froala Editor