Giảm đau - Hạ sốt

EFFERALGAN® PARACETAMOL 500MG

Viên nén sủi bọt

EFFERALGAN® PARACETAMOL 80 MG

Thuốc đạn màu trắng, mịn và sáng bóng

EFFERALGAN® PARACETAMOL 80 MG

Bột sủi bọt để pha dung dịch uống dạng gói màu trắng.

EFFERALGAN® PARACETAMOL 250 MG

Bột sủi bọt để pha dung dịch uống trong gói

EFFERALGAN® PARACETAMOL 150 MG

Bột sủi bọt để pha dung dịch uống trong gói.

EFFERALGAN® PARACETAMOL 300 MG

Thuốc đạn.

EFFERALGAN® PARACETAMOL 150 MG

Thuốc đạn.